V sobotu 5.11. bol pre naše 3 lienky (teraz už vodkyne) veľký deň. Hádajte čo! … No čo asi, stali sa novými vodkyňami v družine Sova!
Tá má teraz už 5 vodkýň. Taktiež to bol významný deň aj preto, lebo my, vodkyne, sme mali prvú družinovku. Bolo nám spolu dobre. Veď uvidíte aj sami, keď si pozriete fotky!
vodkyňa JuLkA

Letné skautské tábory máme šťastne za sebou, a preto sme už s napätím očakávali zahájenie nového skautského roka 2016/2017 v Bratislavskom zbore Silvestra Krčméryho Bratislava I (FSE – Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku). V nedeľu 23. 10. 2016 sme svätou omšou, ktorú slúžil o. Tomáš Jelluš, slávnostne vstúpili do nového skautského roka, ktorý so sebou priniesol viacero veľkých noviniek.

Nedeľnú svätú omšu po prvý raz v histórii FSE na Slovensku svojím spevom obohatil novozaložený spevácky zbor FSE pod vedením Majky Strýčkovej. Otec Tomáš Jelluš nás všetkých potešil svojou homíliou o tom, za čo by Pán Boh chcel pochváliť skautov. Za jeho slová a dary v podobe symbolov skautskej služby mu veľmi pekne ďakujeme.

Na „poomšovom“ občerstvení u jezuitov sa stoly prehýbali pod náporom množstva výborných pochúťok, ktoré ochotne bez vyzývania pripravili naše strážkyne, „skautskí“ rodičia i naše mladšie šikovne články – vodkyne a lienky. Vďaka ich štedrosti si na koláčikoch mohli pochutiť aj chudobní.

Po zahájení ceremónie, ktorá začala vytvorením oficiálneho „štvorca“, nový generálny komisár FSE Jozef Rešetár oznámil všetkým účastníkom ustanovenie nového vedúceho Zboru v Bratislave Tomáša Hájeka, ktorý vo funkcii nahradil nášho dlhoročného skúseného vedúceho zboru v Bratislave Kamila Nemčíka. Za jeho doterajšiu ochotnú službu mu aj na tomto mieste z celého srdca ďakujeme a vyprosujeme veľa Božích milostí. Ďalším bodom programu bolo ustanovenie nových vedúcich jednotiek v rámci zboru v Bratislave – Zuzky Podskočovej ako vedúcej družiny vodkýň a Ivky Mihálikovej vo funkcii vedúcej kruhu lienok v Ivanke pri Dunaji. Vlado Chudoba, ktorý sa stal novým „Akelom“ – vedúcim vĺčat v Starom Meste a nový „Akela“ v Rači Peter Zimen na záver akcie svoje vodcovské a zabávačske schopnosti spolu s Jožkom Melicherom preukázali po všetkých oficialitách prostredníctvom hier, po ktorých lapal po dychu nejeden inak športovo zdatný skaut. Spoločné hry na otvorení skautského roka svojím nadšením podporili aj dievčatá a chlapci z Vrakuňe. Bratislavský zbor sa tiež veľmi potešil účasti novovytvorenej voľnej družiny vodkýň zo Zohoru.

Ďakujeme všetkým rodičom a členom Bratislavského zboru za ich aktívnu účasť na tejto milej slávnosti a už len „hor sa“ po letnej prestávke plní energie do nového skautského roka!


IMG_1188_postcard

V dňoch 15. až 18. septembra sa uskutočnil 6. ročník národnej púte.

Putovanie sa začalo vo štvrtok večer, v deň sviatku Sedembolestnej Panny Márie a skončilo sa spoločnou svätou omšou roverov i strážkyň pod holým nebom na hore Zvir.

Roveri a strážkyne putovali zvlášť, mali k dispozícii svojho vlastného duchovného asistenta, vlastný duchovný program ale spoločný cieľ: vyprosiť od Panny Márie Litmanovskej hojné milosti pre seba a našu organizáciu.

Spoločný program začal až v sobotu večer spoločnou adoráciou pred premeneným chlebom – Ježišom Kristom. Adoráciu viedli strážkyne a doprevádzali ju spevom piesní. Následne sa pod nočnou oblohou plnou hviezd uskutočnila ceremónie odchodu jedného rovera na stupeň RS, ktorá bola vyvrcholením jeho ročnej formácie.

Po nedeľnej svätej omši sa tak isto uskutočnila jedna dôležitá ceremónia, keď bol prijatý z vekovej kategórie skaut na vekovú kategóriu rover.

Na púti nechýbal faklový pochod na horu Zvir, liturgia v prírode, expresia, pochod Invictus či spev rytierskej Salve Regina.

Veľká vďaka patrí organizátorom tejto akcie a všetkých čo sa akokoľvek pričinili na tejto akcii.

Všetkým účastníkom trikrát hurá!


10 8 6 3 2 1

Chcem vás všetkých pozvať na druhú púť nášho Zboru Silvestra Krčméryho 1

ktorá sa uskutoční v nedeľu 3. 4. so začiatkom 12:00 v bazilike v Marianke.

Pozvaní sú predovšetkým členovia nášho zboru, rodičia, súrodenci, priatelia, sympatizanti a záujemcovia.

Program:

Začne sa sv. omšou, po nej bude krátka ceremónia Akelov a nakoniec sa vyberieme na Malý Slavín zahrať sa a niečo si opiecť na táboráku. Púť zavŕšime o 15:00 Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

Kamil Nemčík

Vedúci zboru Silvestra Krčméryho


 

Púť 2014

Púť z r. 2014

 

Už po tretí rok je organizovaná aktivita s názvom Pôstny ranný powertrainig pre mužov vo veku 17+. Uskutočňuje sa vždy v pôstnom období a tento rok sa zvolil štvrtok za deň, kedy sa budeme stretávať v Marianke v skorých ranných hodinách.

Hneď prvý powertraining v tomto roku mal veľký úspech s účasťou takmer 20 ľudí. Prítomná bola aj TV Lux ktorá spravila reportáž, ktorú si môžete pozrieť vo videu nižšie.

Bližšie informácie a facebook události pre jednotlivé powertrainingy môžete nájsť na tejto facebook stránke.