V sobotu 30.11.2019 deň pred prvou adventnou nedeľou sme sa stretli v pastoračnom centra sv. Rozálie v Ivanke pri Dunaji.

Vedúce lienok spolu s ich rodičmi nachystali čečinu, slamené základy, sviečky a veľa ozdôb všetkého druhu. Pripravili sme stoly, zapojili tavné pištole a začali tvoriť. Zapájali sa mladší aj starší, každý sa snažil vytvoriť ten najkrajší adventný veniec. Výnimku netvorili ani chlapci, či otec v roli estetického poradcu.

Atmosféru spríjemňovali rozhovory, hudba, teplý čaj, či drobné občerstvenie.

Na záver sme všetky výtvory vystavili na jeden stôl a obdivovali, ktoré z nich sú najkrajšie. Tešíme sa, že nám budu skrášľovať adventný čas a pripomínať blížiaci sa príchod nášho vykupiteľa Ježiša Krista.

V sobotu 5.11. bol pre naše 3 lienky (teraz už vodkyne) veľký deň. Hádajte čo! … No čo asi, stali sa novými vodkyňami v družine Sova!
Tá má teraz už 5 vodkýň. Taktiež to bol významný deň aj preto, lebo my, vodkyne, sme mali prvú družinovku. Bolo nám spolu dobre. Veď uvidíte aj sami, keď si pozriete fotky!
vodkyňa JuLkA