V dňoch 15. až 18. septembra sa uskutočnil 6. ročník národnej púte.

Putovanie sa začalo vo štvrtok večer, v deň sviatku Sedembolestnej Panny Márie a skončilo sa spoločnou svätou omšou roverov i strážkyň pod holým nebom na hore Zvir.

Roveri a strážkyne putovali zvlášť, mali k dispozícii svojho vlastného duchovného asistenta, vlastný duchovný program ale spoločný cieľ: vyprosiť od Panny Márie Litmanovskej hojné milosti pre seba a našu organizáciu.

Spoločný program začal až v sobotu večer spoločnou adoráciou pred premeneným chlebom – Ježišom Kristom. Adoráciu viedli strážkyne a doprevádzali ju spevom piesní. Následne sa pod nočnou oblohou plnou hviezd uskutočnila ceremónie odchodu jedného rovera na stupeň RS, ktorá bola vyvrcholením jeho ročnej formácie.

Po nedeľnej svätej omši sa tak isto uskutočnila jedna dôležitá ceremónia, keď bol prijatý z vekovej kategórie skaut na vekovú kategóriu rover.

Na púti nechýbal faklový pochod na horu Zvir, liturgia v prírode, expresia, pochod Invictus či spev rytierskej Salve Regina.

Veľká vďaka patrí organizátorom tejto akcie a všetkých čo sa akokoľvek pričinili na tejto akcii.

Všetkým účastníkom trikrát hurá!


10 8 6 3 2 1