Nedeľu 20.10 sa roveri RS, i mladší roveri zúčastnili jednodňovej vychádzky. Túto vychádzku sme začínali o 9:00 v Bratislave Rači, na zastávke Hybešovej. Následne sme pokračovali po modrej turistickej značke a napojili sme sa na Cestu hrdinov SNP. Neputovali sme síce ako hrdinovia Slovenského národného povstania, ale ako bratstvo roverov Federácie skautov Európy na vysielač Kamzík, vyzbrojení kartografickými mapami, kompasom, pravítkom i ceruzkou, väčšími, alebo aj menšími skúsenosťami v orientácii. Cestou sme mohli obdivovať krásu stvorenstva, mali čas na rozhovor, obdivovať krásu jesene, absolvovať hodinu cesty a mali možnosť precvičiť si topografické techniky (trianguláciu) i si opiecť niečo dobré pod zub. Po tejto vychádzke, sme sa streli so strážkyňami i sympatizantmi FSE na Bratislavskej kalvárií, kde sme sa pomodlili krížovú cestu za manželstvá aktuálne i budúce. Po krížovej ceste sme vychádzku zavŕšili sv. omšou o 17:00 na kalvárii v kostole Panny Márie Snežnej.

Pred niekoľkými týždňami sa predstavitelia našej skautskej organizácie zúčastnili v relácii Doma je doma v televízii Lux.

Môžete si vypočuť mnoho zaujímavých informácií z úst nášho prezidenta Mareka Šmida či vladyku Cyrila Vasiľa.

Relácie sa zúčastnili aj ďalší členovia nášho zboru. Ale o čom všetkom hovorili, to sa nechajte prekvapiť vo videu:

Po dvoch rokoch opäť náš zbor organizuje ples na celonárodnej úrovni. Je to už 6. ročník, čiže sa dá povedať, že je to ples s určitou tradíciou.

Téma tohtoročného plesu je Royal – čiže kráľovský. Bude o vás postarané ako o kráľov a princezné. Budete hýčkaní dobrým jedlom, veselou náladou a vyberanou spoločnosťou.

Bližšie info vo facebook udalosti a na plagáte:

Plagat_ples