V mene lienok z Ivanky pri Dunaji,

v spolupráci s vedúcimi, vodkyňami a skautmi sa uskutoční

krížová cesta 1.4.2017 v parku za kaštielom v Ivanke pri Dunaji.

Stretávame sa o 18:00. Prineste si svetlá, najlepšie čelovky.

Pozvaní sú všetci členovia Zboru Sivlestra Krčméryho,

všetky rodiny, priatelia a sympatizanti.