Letné skautské tábory máme šťastne za sebou, a preto sme už s napätím očakávali zahájenie nového skautského roka 2016/2017 v Bratislavskom zbore Silvestra Krčméryho Bratislava I (FSE – Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku). V nedeľu 23. 10. 2016 sme svätou omšou, ktorú slúžil o. Tomáš Jelluš, slávnostne vstúpili do nového skautského roka, ktorý so sebou priniesol viacero veľkých noviniek.

Nedeľnú svätú omšu po prvý raz v histórii FSE na Slovensku svojím spevom obohatil novozaložený spevácky zbor FSE pod vedením Majky Strýčkovej. Otec Tomáš Jelluš nás všetkých potešil svojou homíliou o tom, za čo by Pán Boh chcel pochváliť skautov. Za jeho slová a dary v podobe symbolov skautskej služby mu veľmi pekne ďakujeme.

Na „poomšovom“ občerstvení u jezuitov sa stoly prehýbali pod náporom množstva výborných pochúťok, ktoré ochotne bez vyzývania pripravili naše strážkyne, „skautskí“ rodičia i naše mladšie šikovne články – vodkyne a lienky. Vďaka ich štedrosti si na koláčikoch mohli pochutiť aj chudobní.

Po zahájení ceremónie, ktorá začala vytvorením oficiálneho „štvorca“, nový generálny komisár FSE Jozef Rešetár oznámil všetkým účastníkom ustanovenie nového vedúceho Zboru v Bratislave Tomáša Hájeka, ktorý vo funkcii nahradil nášho dlhoročného skúseného vedúceho zboru v Bratislave Kamila Nemčíka. Za jeho doterajšiu ochotnú službu mu aj na tomto mieste z celého srdca ďakujeme a vyprosujeme veľa Božích milostí. Ďalším bodom programu bolo ustanovenie nových vedúcich jednotiek v rámci zboru v Bratislave – Zuzky Podskočovej ako vedúcej družiny vodkýň a Ivky Mihálikovej vo funkcii vedúcej kruhu lienok v Ivanke pri Dunaji. Vlado Chudoba, ktorý sa stal novým „Akelom“ – vedúcim vĺčat v Starom Meste a nový „Akela“ v Rači Peter Zimen na záver akcie svoje vodcovské a zabávačske schopnosti spolu s Jožkom Melicherom preukázali po všetkých oficialitách prostredníctvom hier, po ktorých lapal po dychu nejeden inak športovo zdatný skaut. Spoločné hry na otvorení skautského roka svojím nadšením podporili aj dievčatá a chlapci z Vrakuňe. Bratislavský zbor sa tiež veľmi potešil účasti novovytvorenej voľnej družiny vodkýň zo Zohoru.

Ďakujeme všetkým rodičom a členom Bratislavského zboru za ich aktívnu účasť na tejto milej slávnosti a už len „hor sa“ po letnej prestávke plní energie do nového skautského roka!


IMG_1188_postcard