Otvorenie skautského roka 2019/2020 v Rači

Nový skautský rok sme otvorili v Rači. Začali sme sv. omšou vo farskom kostole. Pokračovali sme gulášom v ACM Vinica, kde mali deti aj rodičia pripravenú stanovišťovú hru, počas ktorej spoznali rôzne skautské hry a záver obhajobnej reči Silvestra Krčméryho: „Rozhodol som sa preto svedčiť z povinnosti. Musím vydávať svedectvo o pravde. Preto musím hovoriť a nemôžem mlčať. Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, nám stačí tá pravda. Lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť. Zabiť. Alebo i ukrižovať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych.“

Vĺčatá mali prechod ku skautom a menovali sme nových vedúcich: Lukáš Haranta za vedúceho skautského oddielu v Rači a Michala Mihálika za vedúceho novo-vzniknutej svorky vĺčat v Ivanke pri Dunaji. Navštívili nás aj priatelia skauti z Veľkého Zálužia.